HÌnh đại diện Nguyễn Thị Ngọc Phượng

Later than never


Số ID: Vui lòng Liên hệ với banquantri@thuvienvatly.com để được cấp số ID
Tên nước:Việt Nam
Thành phố/Tỉnh:HCM
Nơi làm việc - học tập:Trường THPT Nguyễn Khuyến Q10 Tp. HCM
Các Lớp học:Chương 1: Động học chất điểm, Chương 2 : Động lực học chất điểm, Trò chơi của cô Thảo, Lớp 12 - Video tiến hành các bài Thí nghiệm 12 (bộ sách mới), Chương 2- Động Lực Học Chất Điểm, Chương 1: Động học chất điểm, Thảo luận chuyên đề - 10A5 - 08 THTH - ĐHSP, Vật lý 10 Nâng cao - Chương 3 : Tĩnh học vật rắn, chương III: tĩnh học vật rắn - lớp 10 nâng cao
Truy cập gần nhất:Thứ tư, 7 Tháng bảy 2010, 11:38 AM  (11 years 357 ngày)
Roles:Học viên