HÌnh đại diện ntquang_td Nguyễn Trọng Quang

Nguyễn Trọng Quang


Số ID: 8978
Thành phố/Tỉnh:Nguyễn Trọng Qua
Nơi làm việc - học tập:(chưa xác định)
Các Lớp học:Kỹ năng vẽ hình, tạo hiệu ứng trong PowerPoint, Trò chơi của cô Thảo, Dòng điện xoay chiều, Thí nghiệm vật lý phổ thông, Chương Các định luật bảo toàn
Truy cập gần nhất:Thứ hai, 20 Tháng mười hai 2010, 06:31 PM  (9 years 306 ngày)