HÌnh đại diện Nguyễn Đông Hải

Nguyễn Đông Hải


Số ID: Vui lòng Liên hệ với banquantri@thuvienvatly.com để được cấp số ID
Tên nước:Việt Nam
Thành phố/Tỉnh:Hồ Chí Minh
Nơi làm việc - học tập:Đại học Sư Phạm TPHCM
Các Lớp học:Chương 2- Động Lực Học Chất Điểm, Thảo luận chuyên đề - 10D1- 08 THTH - ĐHSP, Tĩnh điện - Trò chơi ôn tập cuối chương, Vật lý đại cương cho sinh viên Hóa học - ĐHSP TPHCM, Thảo luận chuyên đề - 10A5 - 08 THTH - ĐHSP
Truy cập gần nhất:Thứ tư, 11 Tháng sáu 2014, 01:48 PM  (8 years 171 ngày)