HÌnh đại diện Phạm Thị Ngọc Phương

Tốt nghiệp đại học Sư phạm năm 2005.


Số ID: Vui lòng Liên hệ với banquantri@thuvienvatly.com để được cấp số ID
Tên nước:Việt Nam
Thành phố/Tỉnh:HCM
Địa chỉ email:phamngocphuong_lhp@yahoo.com
Nơi làm việc - học tập:(chưa xác định)
Các Lớp học:Chương 2- Động Lực Học Chất Điểm
Truy cập gần nhất:Thứ bảy, 15 Tháng năm 2010, 07:08 PM  (12 years 144 ngày)
Roles:Giáo viên,Học viên