HÌnh đại diện truong uyen

Quá trình hoạt động:

  • Trước 2002: trường PTTH chuyên Trần Hưng Đạo- Bình Thuận
  • 2002-2006:   khoa Vật Lý- Đại học sư phạm TP HCM
  • 2006-2007:   trường PTTH chuyên Trần Đại Nghĩa
  • 2007 đến nay: trường Trung học Đinh Thiện Lý (Lawrence S.Ting)

Số ID: Vui lòng Liên hệ với banquantri@thuvienvatly.com để được cấp số ID
Tên nước:Việt Nam
Thành phố/Tỉnh:hcm
Nơi làm việc - học tập:(chưa xác định)
Các Lớp học:Chương 2 : Động lực học chất điểm, Chương 2- Động Lực Học Chất Điểm, Chương 1: Động học chất điểm, Chương 1: Động học chất điểm, Thảo luận chuyên đề - 10A5 - 08 THTH - ĐHSP
Truy cập gần nhất:Thứ tư, 8 Tháng bảy 2009, 01:02 PM  (13 years 145 ngày)
Roles:Học viên