HÌnh đại diện viendong2009 LÊ VĂN HÙNG

LÊ VĂN HÙNG


Số ID: Vui lòng Liên hệ với banquantri@thuvienvatly.com để được cấp số ID
Thành phố/Tỉnh:LÊ VĂN HÙNG
Nơi làm việc - học tập:(chưa xác định)
Các Lớp học:Thí nghiệm vật lý phổ thông, Chương 2- Động Lực Học Chất Điểm, Chương Các định luật bảo toàn, Chương 2 : Động lực học chất điểm, Vật lý 10 Nâng cao - Chương 3 : Tĩnh học vật rắn, Trò chơi của cô Thảo, Chương 1 - Lớp 11, Chương 1: Động học chất điểm
Truy cập gần nhất:Thứ hai, 7 Tháng mười hai 2015, 03:05 PM  (4 years 241 ngày)