HÌnh đại diện S5 42.01.102.035 Nguyễn Mai Gia Hân

Hòa đồng, vui vẻ.


Số ID: 395212
Tên nước:Việt Nam
Thành phố/Tỉnh:TP. Hồ Chí Minh
Nơi làm việc - học tập:Đại học Sư phạm Tp.HCM
Các Lớp học:Trắc nghiệm Cơ Học Lượng Tử
Truy cập gần nhất:Thứ năm, 16 Tháng năm 2019, 08:00 AM  (1 year 15 ngày)