HÌnh đại diện 376900 Trương Bảo Huyền - 41.01.105.045 - S5

Sinh viên Đại học Sư Phạm TPHCM
Khoá : K41
MSSV : 41.01.105.045
Lớp : K41.LY.CNA
Tên : TRƯƠNG BẢO HUYỀN
Ca học : Sáng thứ năm


Số ID: 376900
Tên nước:Việt Nam
Thành phố/Tỉnh:TP.HCM
Nơi làm việc - học tập:(chưa xác định)
Các Lớp học:Trắc nghiệm Cơ Học Lượng Tử
Truy cập gần nhất:Chủ nhật, 27 Tháng năm 2018, 09:44 PM  (2 giờ 52 phút)