HÌnh đại diện  S3 - 41.01.102.018 Trần Đức Duy

Sinh viên lớp Cơ lượng tử sáng thứ 5


Số ID: 376903
Tên nước:Việt Nam
Thành phố/Tỉnh:TPHCM
Nơi làm việc - học tập:ĐHSP TPHCM
Các Lớp học:Trắc nghiệm Cơ Học Lượng Tử, Thí nghiệm vật lý phổ thông
Truy cập gần nhất:Thứ năm, 16 Tháng năm 2019, 09:31 AM  (31 ngày 9 giờ)