HÌnh đại diện Nguyễn Ngọc Đăng Khoa - 41.01.102.047 - S5

Sinh viên ngành SPVL


Số ID: 374032
Tên nước:Việt Nam
Thành phố/Tỉnh:Hồ Chí Minh
Nơi làm việc - học tập:(chưa xác định)
Các Lớp học:Trắc nghiệm Cơ Học Lượng Tử
Truy cập gần nhất:Thứ năm, 17 Tháng năm 2018, 03:00 PM  (10 ngày 9 giờ)