HÌnh đại diện Nguyễn Ngọc Đăng Khoa - 41.01.102.047 - S5

Sinh viên ngành SPVL


Số ID: 374032
Tên nước:Việt Nam
Thành phố/Tỉnh:Hồ Chí Minh
Nơi làm việc - học tập:(chưa xác định)
Các Lớp học:Trắc nghiệm Cơ Học Lượng Tử
Truy cập gần nhất:Thứ ba, 5 Tháng sáu 2018, 09:48 AM  (231 ngày 21 giờ)