HÌnh đại diện CamHung Lê Thị Nhất Hưng

Lê Thị Nhất Hưng


Số ID: Vui lòng Liên hệ với banquantri@thuvienvatly.com để được cấp số ID
Thành phố/Tỉnh:Lê Thị Nhất Hư
Nơi làm việc - học tập:(chưa xác định)
Các Lớp học:Thí nghiệm vật lý phổ thông, Kỹ năng vẽ hình, tạo hiệu ứng trong PowerPoint, Hiện tượng cảm ứng điện từ. Suất điện động cảm ứng, phản xạ tòan phần - Lê Thị Nhất Hưng
Truy cập gần nhất:Chủ nhật, 24 Tháng sáu 2012, 08:39 PM  (8 years 41 ngày)