HÌnh đại diện 335162 Nguyễn Văn Hưng

Bổ sung trí tuệ.. đẩy lùi cái ngu :v


Số ID: 335162
Tên nước:Việt Nam
Thành phố/Tỉnh:Thành phố Hồ Chí Min
Địa chỉ email:vanhungnguyen1310@gmail.com
Nơi làm việc - học tập:Khoa Vật lý-ĐH SP TP.HCM
Các Lớp học:Chương trình dạy học của Intel - Khoá học cơ bản, Thí nghiệm vật lý phổ thông, Chương 2 : Động lực học chất điểm
Truy cập gần nhất:Thứ ba, 29 Tháng mười hai 2015, 10:51 PM  (6 years 181 ngày)