HÌnh đại diện mvtan omega

nghiêm túc, vui vẻ, hòa đồng


Số ID: 335049
Tên nước:Việt Nam
Thành phố/Tỉnh:Quảng Ngãi
Nơi làm việc - học tập:Đại Học Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh HCMUP
Các Lớp học:Chương trình dạy học của Intel - Khóa học cơ bản
Truy cập gần nhất:Chủ nhật, 29 Tháng mười một 2015, 11:58 AM  (6 years 212 ngày)