HÌnh đại diện Võ Thị Hồng
Số ID: Vui lòng Liên hệ với banquantri@thuvienvatly.com để được cấp số ID
Tên nước:Việt Nam
Thành phố/Tỉnh:HCM
Nơi làm việc - học tập:(chưa xác định)
Các Lớp học:Thí nghiệm vật lý phổ thông, Chương 2 : Động lực học chất điểm, Chương 2- Động Lực Học Chất Điểm, Lớp 11: Các thí nghiệm - mô hình về dòng điện không đổi, Vật lý 10 Nâng cao - Chương 3 : Tĩnh học vật rắn, Chương 1: Động học chất điểm, chương III: tĩnh học vật rắn - lớp 10 nâng cao
Truy cập gần nhất:Thứ tư, 31 Tháng mười 2012, 03:56 PM  (7 years 355 ngày)