HÌnh đại diện 285346 Trần Đỗ Minh Hoàng

abcxyz


Số ID: 285346
Tên nước:Việt Nam
Thành phố/Tỉnh:TPHCM
Nơi làm việc - học tập:(chưa xác định)
Các Lớp học:Chương trình dạy học của Intel - Khoá học cơ bản, Chương 1: Động học chất điểm
Truy cập gần nhất:Thứ ba, 10 Tháng mười hai 2013, 09:21 AM  (6 years 173 ngày)