HÌnh đại diện Le Quang Vinh

sinh vien nganh su pham vat ly


Số ID: 280823
Tên nước:Việt Nam
Thành phố/Tỉnh:hue
Nơi làm việc - học tập:(chưa xác định)
Các Lớp học:Chương 1: Động học chất điểm, Thí nghiệm vật lý phổ thông, Thảo luận chuyên đề - 10A5 - 08 THTH - ĐHSP, Chương 2 : Động lực học chất điểm, Chương Các định luật bảo toàn, Các chuyên đề luyện thi đại học, Nhiệt học cơ bản Just-in-time, Lớp 11. Chương V: Cảm ứng điện từ
Truy cập gần nhất:Thứ hai, 11 Tháng một 2016, 04:48 PM  (4 years 323 ngày)