HÌnh đại diện 256493 Nguyễn Đình Hai

Mỉm cười


Số ID: 256493
Tên nước:Việt Nam
Thành phố/Tỉnh:Bắc Ninh
Nơi làm việc - học tập:THPT Lê Văn Thịnh
Các Lớp học:dao động của con lắc đơn, Chương 1: Động học chất điểm
Truy cập gần nhất:Thứ sáu, 30 Tháng tám 2013, 04:15 AM  (6 years 348 ngày)