HÌnh đại diện Trần Thị  Bích Phượng
Số ID: Vui lòng Liên hệ với banquantri@thuvienvatly.com để được cấp số ID
Tên nước:Việt Nam
Thành phố/Tỉnh:DakLak
Nơi làm việc - học tập:(chưa xác định)
Các Lớp học:Chương 1: Động học chất điểm, Chương 1: Động học chất điểm, Chương 1 - Lớp 11, Chương 2 : Động lực học chất điểm, Lớp 12 - Video tiến hành các bài Thí nghiệm 12 (bộ sách mới)
Truy cập gần nhất:Thứ hai, 27 Tháng mười 2008, 03:07 PM  (11 years 360 ngày)