HÌnh đại diện Lê Dương Ngọc

Cũng không có gì để nói :3


Số ID: 238668
Tên nước:Việt Nam
Thành phố/Tỉnh:Tây Ninh
Địa chỉ email:cuagiaigiai@gmail.com
Nơi làm việc - học tập:ĐH Sư Phạm TPHCM
Các Lớp học:Chương trình dạy học của Intel - Khoá học cơ bản, Chương 2 : Động lực học chất điểm, Trắc nghiệm Cơ Học Lượng Tử
Truy cập gần nhất:Thứ sáu, 30 Tháng mười hai 2016, 08:53 PM  (3 years 224 ngày)