HÌnh đại diện Hoàng Đỗ Ngọc Trầm

Hi


Số ID: 229995
Tên nước:Việt Nam
Thành phố/Tỉnh:Hồ Chí Minh
Nơi làm việc - học tập:Khoa Vật lý - Trường ĐH Sư phạm Tp. HCM.
Các Lớp học:Kỹ năng vẽ hình, tạo hiệu ứng trong PowerPoint, Chương trình dạy học của Intel - Khoá học cơ bản, Chương trình Dạy học của Intel, khóa học cơ bản, Trắc nghiệm Cơ Học Lượng Tử
Truy cập gần nhất:Thứ năm, 13 Tháng chín 2012, 01:04 AM  (10 years 23 ngày)