HÌnh đại diện 223967 sang

đẹp trai


Số ID: 223967
Tên nước:Việt Nam
Thành phố/Tỉnh:Nghệ An
Nơi làm việc - học tập: viện toán học quốc gia
Các Lớp học:Chương 1: Động học chất điểm, Chương Các định luật bảo toàn, Kho bài tập tự luận Vật lý Lớp 10, Kỹ năng vẽ hình, tạo hiệu ứng trong PowerPoint, Thảo luận chuyên đề - 10A5 - 08 THTH - ĐHSP, Thảo luận chuyên đề - 10D1- 08 THTH - ĐHSP, Trò chơi của cô Thảo
Truy cập gần nhất:Thứ hai, 16 Tháng chín 2013, 10:05 PM  (6 years 330 ngày)