HÌnh đại diện 209046 hạt mưa cột tóc bím

có tính cần cù nhưng ko thông minh cho lắm


Số ID: 209046
Tên nước:Việt Nam
Thành phố/Tỉnh:Nghệ An
Nơi làm việc - học tập:THPT Chuyên Phan Bội Châu
Các Lớp học:Chương 1: Động học chất điểm, Chương 1: Động học chất điểm
Truy cập gần nhất:Thứ bảy, 4 Tháng tám 2012, 08:21 AM  (8 years 6 ngày)