HÌnh đại diện HS  Nguyễn Gia Huy

em mất căn bản Lí từ nhỏ @@, nay lên 12 rồi mấy anh chị thầy cô giúp em học với :\


Số ID: 221840
Tên nước:Việt Nam
Thành phố/Tỉnh:Hồ Chí Minh
Địa chỉ email:luckygo1136@yahoo.com
Nơi làm việc - học tập:THPT Nguyễn Trung Trực
Các Lớp học:Trò chơi của cô Thảo
Truy cập gần nhất:Thứ bảy, 7 Tháng bảy 2012, 08:18 AM  (8 years 32 ngày)