HÌnh đại diện 220137 Lưu Chánh Trung

Giáo Viên Vật Lý


Số ID: 220137
Tên nước:Việt Nam
Thành phố/Tỉnh:Tp. HCM
Địa chỉ email:luuchanhtrung01@gmail.com
Nơi làm việc - học tập:(chưa xác định)
Các Lớp học:Câu Lạc Bộ Vật Lý Ảo - Đại học Sư Phạm HCM, Thí nghiệm vật lý phổ thông, Chương 1: Động học chất điểm, Chương 2- Động Lực Học Chất Điểm, Chương 1: Động học chất điểm, Chương 2 : Động lực học chất điểm
Truy cập gần nhất:Thứ ba, 2 Tháng sáu 2015, 09:42 PM  (5 years 67 ngày)