HÌnh đại diện Phan Lan
Số ID: Vui lòng Liên hệ với banquantri@thuvienvatly.com để được cấp số ID
Tên nước:Việt Nam
Thành phố/Tỉnh:Tay Ninh
Nơi làm việc - học tập:(chưa xác định)
Các Lớp học:Hiện tượng cảm ứng điện từ. Suất điện động cảm ứng, Chương 2 : Động lực học chất điểm, Lớp 11: Các thí nghiệm - mô hình về dòng điện không đổi, Lớp 11 Chương 4: Từ trường, Thí nghiệm vật lý phổ thông
Truy cập gần nhất:Thứ sáu, 24 Tháng mười 2014, 11:06 AM  (5 years 255 ngày)