HÌnh đại diện Dark Dragon Trần Ngọc Quốc Phong

Thích Vật Lý dù không giỏi lắm, 70% tình yêu dành cho vật lý, 20% dành cho Tin Học, 10% dành cho...(bí mật)


Số ID: 122983
Tên nước:Việt Nam
Thành phố/Tỉnh:Bình Thuận
Nơi làm việc - học tập:THPT Hòa Đa
Các Lớp học:Thí nghiệm vật lý phổ thông
Truy cập gần nhất:Chủ nhật, 30 Tháng chín 2012, 07:34 PM  (8 years 110 ngày)