tran trieu phu

\oint_{life}^{death}{my life}= ???

Số ID: 5705
Tên nước:Việt Nam
Thành phố/Tỉnh:Hồ Chí Minh
Địa chỉ email:trantrieuphu@gmail.com
Trang Web:http://trungtamtinhoc.edu.vn/tran-trieu-phu/
Nơi làm việc - học tập:(chưa xác định)
Các Lớp học:Chương 1: Động học chất điểm, Chương 2 : Động lực học chất điểm, Chương 2- Động Lực Học Chất Điểm, Chương 1: Động học chất điểm, Thảo luận chuyên đề - 10A5 - 08 THTH - ĐHSP, Thảo luận chuyên đề - 10D1- 08 THTH - ĐHSP, Kho bài tập tự luận Vật lý Lớp 10, Ôn tập kiến thức chương Chất rắn và Chất lỏng - Sự chuyển thể VL10 NC, Chương Các định luật bảo toàn, Bài giảng Vật Lí 10 - Thầy lê Thái Trung, Lớp 11. Chương V: Cảm ứng điện từ, Lớp 11: Các thí nghiệm về điện tích - tĩnh điện, Lớp 11: Các thí nghiệm - mô hình về dòng điện không đổi, Chương 6 - 7: Khúc xạ ánh sáng. Mắt - Các dụng cụ quang học, Tĩnh điện - Trò chơi ôn tập cuối chương, Bài 39: Suất điện động cảm ứng trong đoạn dây dẫn chuyển động, Hiện tượng cảm ứng điện từ. Suất điện động cảm ứng, Lớp 11 Chương 4: Từ trường, Hướng dẫn ôn tập chương Cảm ứng điện từ VL11 NC, Bài giảng Vật Lí 11 - Thầy Lê Thái Trung, ...
Truy cập gần nhất:Thứ bảy, 13 Tháng ba 2021, 02:49 PM  (1 year 204 ngày)
Roles:Admin,Giáo viên,Học viên