HÌnh đại diện 1030020 Nguyen Chi Hien

Tôi là sinh viên ĐHSPHN


Số ID: 71669
Tên nước:Việt Nam
Thành phố/Tỉnh:Hà Nội
Nơi làm việc - học tập:ĐHSPHN
Các Lớp học:Thí nghiệm vật lý phổ thông, Kho bài tập tự luận Vật lý Lớp 10, Hướng dẫn sử dụng một số phần mềm trong dạy học vật lý, Chương 2 : Động lực học chất điểm, Chương 2- Động Lực Học Chất Điểm
Truy cập gần nhất:Chủ nhật, 14 Tháng mười 2012, 07:27 AM  (8 years 7 ngày)