HÌnh đại diện nhoc locchoc

Đơn giản là nhoclocchoc ^^


Số ID: Vui lòng Liên hệ với banquantri@thuvienvatly.com để được cấp số ID
Tên nước:Việt Nam
Thành phố/Tỉnh:tp.HCM
Nơi làm việc - học tập:(chưa xác định)
Các Lớp học:Lớp 12 - Video tiến hành các bài Thí nghiệm 12 (bộ sách mới), Thí nghiệm vật lý phổ thông
Truy cập gần nhất:Chủ nhật, 22 Tháng hai 2009, 10:37 PM  (11 years 134 ngày)
Roles:Giáo viên,Học viên