Phiên bản in thân thiện
Hình ảnh vật lý để hiện trong mục thuật ngữ ngẫu nhiên


Duyệt bảng chú giải thuật ngữ theo bảng chữ cái

riêng biệt | A | Ă | Â | B | C | D | Đ | E | Ê | F | G | H | I | J | K
L | M | N | O | Ô | Ơ | P | Q | R | S | T | U | Ư | V
W | X | Y | Z |

Trang:  1  2  (Tiếp theo)

:
Mộ của New-tơn
:
Mô hình các đường sức từ của trái đất
Từ khoá:
:
Mô hình thí nghiệm Ca-ven-dích
Từ khoá:
:
Mô hình Động cơ vĩnh cửu
:
Mô hình Động cơ vĩnh cửu

Trang:  1  2  (Tiếp theo)