Phiên bản in thân thiện
Hình ảnh vật lý để hiện trong mục thuật ngữ ngẫu nhiênCurrently sorted Bởi lần cập nhật gần đây nhất (Giảm dần) Thứ tự sắp xếp : Bởi lần cập nhật gần đây nhất change to (Tăng dần ) | Bởi ngày tạo

Trang: (Trước)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Tiếp theo)

:
Chòm Orion
:
Cân xoắn Cu-lông
Từ khoá:
:
Bức tranh Trường Aten
Từ khoá:
:
Bìa quyển sách Nguyên lý của Niu-tơn
:
Ảnh giao thoa của khe Young đối với ánh sáng đỏ

Trang: (Trước)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Tiếp theo)