Phiên bản in thân thiện
Hình ảnh vật lý để hiện trong mục thuật ngữ ngẫu nhiênCurrently sorted Bởi lần cập nhật gần đây nhất (Giảm dần) Thứ tự sắp xếp : Bởi lần cập nhật gần đây nhất change to (Tăng dần ) | Bởi ngày tạo

Trang: (Trước)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Tiếp theo)

:
Kepler's Supernova
:
Hình ảnh giao thoa trên mặt nước
:
A. Einstein
Từ khoá:
:
Hiệu ứng Đốp-ple
Từ khoá:
:
Hiện tượng cộng hưởng

Trang: (Trước)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Tiếp theo)