Phiên bản in thân thiện
Hình ảnh vật lý để hiện trong mục thuật ngữ ngẫu nhiênCurrently sorted Bởi lần cập nhật gần đây nhất (Giảm dần) Thứ tự sắp xếp : Bởi lần cập nhật gần đây nhất change to (Tăng dần ) | Bởi ngày tạo

Trang: (Trước)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Tiếp theo)

:
Tiền giấy in hình Einstein (một thời được lưu hành)
:
Tia lửa điện được tạo ra trong phòng thí nghiệm nhờ máy phát tĩnh điện Vandergrapt
:
Tán sắc bời lăng kính
:
Tán sắc bời lăng kính
:
Stephen Hawking

Trang: (Trước)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Tiếp theo)