Phiên bản in thân thiện
Hình ảnh vật lý để hiện trong mục thuật ngữ ngẫu nhiênCurrently sorted Bởi lần cập nhật gần đây nhất (Tăng dần ) Thứ tự sắp xếp : Bởi lần cập nhật gần đây nhất change to (Giảm dần) | Bởi ngày tạo

Trang: (Trước)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Tiếp theo)

:

Hubble_space_telescope

:

Single_slit_-_diffraction

:

Round_aperture_-_diffraction

:

Square_aperture_-_diffraction

:

Apparatus_-_Mechanical_Equivalent_of_Heat


Trang: (Trước)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Tiếp theo)