Phiên bản in thân thiện
Hình ảnh vật lý để hiện trong mục thuật ngữ ngẫu nhiênCurrently sorted Bởi lần cập nhật gần đây nhất (Tăng dần ) Thứ tự sắp xếp : Bởi lần cập nhật gần đây nhất change to (Giảm dần) | Bởi ngày tạo

Trang: (Trước)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Tiếp theo)

:
Nh�t thực
:
Stephen Hawking
:
Tán sắc bời lăng kính
:
Tán sắc bời lăng kính
:
Tia lửa điện được tạo ra trong phòng thí nghiệm nhờ máy phát tĩnh điện Vandergrapt

Trang: (Trước)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Tiếp theo)