Phiên bản in thân thiện
Hình ảnh vật lý để hiện trong mục thuật ngữ ngẫu nhiênCurrently sorted Bởi lần cập nhật gần đây nhất (Tăng dần ) Thứ tự sắp xếp : Bởi lần cập nhật gần đây nhất change to (Giảm dần) | Bởi ngày tạo

Trang: (Trước)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Tiếp theo)

:
hạt mang điện trong điện từ trường
:
Hiện tượng cộng hưởng
:
Hiệu ứng Đốp-ple
Từ khoá:
:
A. Einstein
Từ khoá:
:
Hình ảnh giao thoa trên mặt nước

Trang: (Trước)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Tiếp theo)