Phiên bản in thân thiện
Hình ảnh vật lý để hiện trong mục thuật ngữ ngẫu nhiênCurrently sorted Bởi lần cập nhật gần đây nhất (Tăng dần ) Thứ tự sắp xếp : Bởi lần cập nhật gần đây nhất change to (Giảm dần) | Bởi ngày tạo

Trang: (Trước)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Tiếp theo)

:
Chòm Orion
:
Galileo trong buổi xét xử trước tòa án dị giáo 1633
:
Galileo đối mặt với tòa án dị giáo 1633
:
Giá Cardan chứa con quay
Từ khoá:
:
Mô hình Động cơ vĩnh cửu

Trang: (Trước)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Tiếp theo)