Phiên bản in thân thiện
Hình ảnh vật lý để hiện trong mục thuật ngữ ngẫu nhiênCurrently sorted Bởi ngày tạo (Tăng dần ) Thứ tự sắp xếp : Bởi lần cập nhật gần đây nhất | Bởi ngày tạo change to (Giảm dần)

Trang: (Trước)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Tiếp theo)

:
Cân xoắn Cu-lông
Từ khoá:
:
Giá Cardan chứa con quay
Từ khoá:
:
Bức tranh Trường Aten
Từ khoá:
:
A. Einstein
Từ khoá:
:
Tinh vân cá đuối gai (Sting-ray)
Từ khoá:

Trang: (Trước)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Tiếp theo)