Phiên bản in thân thiện
Hình ảnh vật lý để hiện trong mục thuật ngữ ngẫu nhiênCurrently sorted Bởi ngày tạo (Tăng dần ) Thứ tự sắp xếp : Bởi lần cập nhật gần đây nhất | Bởi ngày tạo change to (Giảm dần)

Trang: (Trước)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Tiếp theo)

:
Mô hình các đường sức từ của trái đất
Từ khoá:
:
Hiệu ứng Đốp-ple
Từ khoá:
:
Kính thiên văn phản xạ của Niu-tơn
Từ khoá:
:
Mô hình thí nghiệm Ca-ven-dích
Từ khoá:
:
Tờ tiền giấy in hình Cô-pec-nich một thời được lưu hành
Từ khoá:

Trang: (Trước)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Tiếp theo)