Phiên bản in thân thiện
Hình ảnh vật lý để hiện trong mục thuật ngữ ngẫu nhiênCurrently sorted Bởi ngày tạo (Tăng dần ) Thứ tự sắp xếp : Bởi lần cập nhật gần đây nhất | Bởi ngày tạo change to (Giảm dần)

Trang: (Trước)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Tiếp theo)

:
Tiền giấy in hình Einstein (một thời được lưu hành)
:
Hiện tượng cộng hưởng
:
Mộ của New-tơn
:
Hình ảnh giao thoa trên mặt nước
:
La bàn đầu tiên tại Trung Quốc

Trang: (Trước)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Tiếp theo)