Phiên bản in thân thiện
Hình ảnh vật lý để hiện trong mục thuật ngữ ngẫu nhiênCurrently sorted Bởi ngày tạo (Tăng dần ) Thứ tự sắp xếp : Bởi lần cập nhật gần đây nhất | Bởi ngày tạo change to (Giảm dần)

Trang: (Trước)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Tiếp theo)

:
Ảnh giao thoa của khe Young đối với ánh sáng đỏ
:
Một vụ nổ trên bề mặt mặt trới (12/2006)
:
Mô hình Động cơ vĩnh cửu
:
Tán sắc bời lăng kính
:
Tán sắc bời lăng kính

Trang: (Trước)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Tiếp theo)