Phiên bản in thân thiện
Hình ảnh vật lý để hiện trong mục thuật ngữ ngẫu nhiên


Tất cả các loại

Trang:  1  2  (Tiếp theo)

:

James_Clerk_Maxwell

:

Apparatus_-_Mechanical_Equivalent_of_Heat

:

Single_slit_-_diffraction

:

Round_aperture_-_diffraction

:

Square_aperture_-_diffraction


Trang:  1  2  (Tiếp theo)