Phiên bản in thân thiện
Hình ảnh vật lý để hiện trong mục thuật ngữ ngẫu nhiên


Duyệt bảng chú giải thuật ngữ theo bảng chữ cái

A | Ă | Â | B | C | D | Đ | E | Ê | F | G | H | I | J | K
L | M | N | O | Ô | Ơ | P | Q | R | S | T | U | Ư | V
W | X | Y | Z |
Currently sorted Tên (Tăng dần ) Sắp xếp theo: Họ | Tên change to (Giảm dần)

Trang:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  (Tiếp theo)

:
Stephen Hawking
:
Chòm sao
Từ khoá:
:
Ảnh giao thoa của khe Young đối với ánh sáng đỏ
:
Bìa quyển sách Nguyên lý của Niu-tơn
:
Bức tranh Trường Aten
Từ khoá:

Trang:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  (Tiếp theo)