Phần trình bày về thuật ngữ Vật lý


Duyệt bảng chú giải thuật ngữ theo bảng chữ cái

riêng biệt | A | Ă | Â | B | C | D | Đ | E | Ê | F | G | H | I | J | K
L | M | N | O | Ô | Ơ | P | Q | R | S | T | U | Ư | V
W | X | Y | Z | Tất cả

Trang:  1  2  (Tiếp theo)
  Tất cả

HÌnh đại diện Phạm Thị Ngọc Phương
Bởi Phạm Thị Ngọc Phương - Thứ năm, 31 Tháng bảy 2008, 11:01 AM
 

Đơn vị nhiệt độ của hệ SI và bảng đơn vị hợp pháp, ký hiệu K. Là đơn vị nhiệt độ theo giai nhiệt động lực, trên đó nhiệt độ ba nước là 273,16K

            Gọi theo tên nhà vật lý Anh Kenvin (W. Thomson, huân tước kenven, 1824 – 1907)

 
Từ khoá:
Thêm chú thích: Kenvin, độ, kenvin  
HÌnh đại diện Phạm Thị Ngọc Phương
Bởi Phạm Thị Ngọc Phương - Thứ năm, 31 Tháng bảy 2008, 11:01 AM
 

Hệ hai khe hẹp, F1, F2 cùng độ rộng a song song với nhau và cách nhau một khoảng nhỏ I. Khi được chiếu sáng bằng nguồn nhỏ thò hai khe trở thành nguồn sáng kết hợp. Trên màn E sẽ quan sát được các vân giao thoa (H.68) Đặt tên theo nhà vật lý học Anh Young (1773 - 1829)

 
Từ khoá:
Thêm chú thích: Khe Young  
HÌnh đại diện Phạm Thị Ngọc Phương
Bởi Phạm Thị Ngọc Phương - Thứ năm, 31 Tháng bảy 2008, 11:01 AM
 

Dụng cụ đo áp suất khí quyển

 
Từ khoá:
Thêm chú thích: Khí áp kế  
HÌnh đại diện Phạm Thị Ngọc Phương
Bởi Phạm Thị Ngọc Phương - Thứ năm, 31 Tháng bảy 2008, 11:01 AM
 

Vỏ khí bao Trái đất, gồm nhiều tầng lớp có ính chất khác nha. Từ mặt đất đến độ cao 15 – 20 km là tầng đối lưu. Tiếp theo là các tần bình lưu, tầng điện li, v.v….

 
Từ khoá:
Thêm chú thích: Khí quyển  
HÌnh đại diện Phạm Thị Ngọc Phương
Bởi Phạm Thị Ngọc Phương - Thứ năm, 31 Tháng bảy 2008, 11:01 AM
 

Một đặc trưng quan trọng của vật chất. Là số đo quán tính m của vật, được xác định bằng định luật cơ bản. Động lực học F = ma, trong đó F là là lực tác dụng lên vật và gây ra gia tốc a. Khối lượng cũng là số đo tính hấp dẫn và được xác định bằng dịnh luật hấp dẫn của Niu tơn trong đó m1 và m2 là khối lượng của hai vật ở cách nhau khoảng r và hút nhau với lực F; G là hằng số hấp dẫn. Tính hấp dẫn và quán tính là hai tính chất khác nhau của vật chất, đáng lẽ phải có hai khối lượng khác nhau, khối lượng quán tính và khối lượng hấp dẫn . Nhưng thực nghiệm đã chứng tỏ rằng hai khối lượng này bằng nhau.

            Vật lý cổ điển xem khối lượng của một vật là bất biến (không đổi). Nhưng một cách đoán nhận của thuyết tương đối cho rằng khối lượng thay đổi theo vận tốc của vật và theo hướng của lực tác dụng lên vật. Nếu vật chuyển động với vận tốc v và có lực có hướng của vận tốc ấy thì khối lượng bằng , trong đó m0 là khối lượng của vật đứng yên, gọi là khối lượng nghỉ, c là vận tốc của ánh sáng.

            Đơn vị khối lượng trong hệ SI và bảng đơn vị hợp pháp là kilogram, ký hiện kg. X. Định luật Anhxtanh, Định luật bào toàn khối lượng.

 
Từ khoá:
Thêm chú thích: Khối lượng  
HÌnh đại diện Phạm Thị Ngọc Phương
Bởi Phạm Thị Ngọc Phương - Thứ năm, 31 Tháng bảy 2008, 11:01 AM
 

Khối lượng nhỏ nhất mà chất phân hạch phải có để phản ứng dây chuyền tự động xảy ra. Khối lượng tới hạn là khoảng 50kg cho chất urani 235 (dùng làm bơm nguyên tử ném xống Nagasaki 9 -8 -1945)

 
Từ khoá:
Thêm chú thích: Khối lượng tới hạn  
HÌnh đại diện Phạm Thị Ngọc Phương
Bởi Phạm Thị Ngọc Phương - Thứ năm, 31 Tháng bảy 2008, 11:01 AM
 

Điểm đặc biệt của hệ chất điểm nói chung, và vật rắn nói riêng thường ký hiệu G. Nếu m2     khối lượng và bán kính vectơ của các chất điểm thì vị trí của khối tâm G được xác định bằng bán kính vectơ

                       

            Khối tâm chuyển động như một chất điểm mang toàn bộ khối lượng của hệ, và chịu tổng vectơ các ngoại lực tác dụng lên hệ.

            Nếu hệ là cô lập (không có ngoại lực) thì khối tâm đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều.

            Nếu hệ nằm trong trọng trường đều (hệ có trọng tâm) thì khối tâm trùng với trọng tâm.

 
Từ khoá:
Thêm chú thích: Khối tâm  
HÌnh đại diện Phạm Thị Ngọc Phương
Bởi Phạm Thị Ngọc Phương - Thứ năm, 31 Tháng bảy 2008, 11:01 AM
 

Khử hiện tượng phân cực của pin, để duiy trì suất điện dộng của nó, cụ thể là dùng chất oxy hóa mạnh như MnO4 để khử hydro bám vào cực dương.

 
Từ khoá:
Thêm chú thích: Khử cực  
HÌnh đại diện Phạm Thị Ngọc Phương
Bởi Phạm Thị Ngọc Phương - Thứ năm, 31 Tháng bảy 2008, 11:01 AM
 Sự thay đổi đột ngột phương truyền của một tia sáng khi nó đi quan mặt giới hạn hai môi trường có chiết suất khác nhau. Sự khúc xạ tuân theo định luật khúc xạ  
 
Từ khoá:
Thêm chú thích: Khúc xạ ánh sáng  
HÌnh đại diện Phạm Thị Ngọc Phương
Bởi Phạm Thị Ngọc Phương - Thứ năm, 31 Tháng bảy 2008, 11:01 AM
 

Sự lan truyền các phân tử của một chất từ nơi có mật độ cao đến nơi có mật độ thấp hơn do chuyển động nhiệt. Nếu có nhiều chất thì khuếch tán xảy ra nhanh hơn nếu nhiệt độ chung của hỗn hợp tăng.

            Khuếch tán khác với đối lưu, là dịch chuyển vĩ mô của một khối chất lỏng hoặc khí do chênh lệch về khối lượng riêng.

 
Từ khoá:
Thêm chú thích: Khuếch tán  

Trang:  1  2  (Tiếp theo)
  Tất cả