Phần trình bày về thuật ngữ Vật lý


Duyệt bảng chú giải thuật ngữ theo bảng chữ cái

riêng biệt | A | Ă | Â | B | C | D | Đ | E | Ê | F | G | H | I | J | K
L | M | N | O | Ô | Ơ | P | Q | R | S | T | U | Ư | V
W | X | Y | Z | Tất cả
HÌnh đại diện Phạm Thị Ngọc Phương
Bởi Phạm Thị Ngọc Phương - Thứ năm, 31 Tháng bảy 2008, 11:01 AM
 

I. (Joule), nhà vật lý học Anh (1818 – 1889)

            II. Đơn vị công, năng lượng của hệ SI và bảng đơn vị hợp pháp; là công thực hiện bởi lực 1 Niu tơn khi dời điểm đặt 1 mét theo hướng của lực. Ký hiệu J ; 1 J = 1N; 1m. Đặt theo tên nhà vật lý Anh: Jun

 
Từ khoá:
Thêm chú thích: Jun