Phần trình bày về thuật ngữ Vật lý


Duyệt bảng chú giải thuật ngữ theo bảng chữ cái

riêng biệt | A | Ă | Â | B | C | D | Đ | E | Ê | F | G | H | I | J | K
L | M | N | O | Ô | Ơ | P | Q | R | S | T | U | Ư | V
W | X | Y | Z | Tất cả

Trang: (Trước)   1  2  3  4  5  6
  Tất cả

HÌnh đại diện Phạm Thị Ngọc Phương
Bởi Phạm Thị Ngọc Phương - Thứ năm, 31 Tháng bảy 2008, 11:01 AM
 

Một chùm ánh sáng là hội tụ nếu các tia sáng đi tới một điểm chung (tiêu điểm của chùm).

Một quang hệ là hội tụ nếu tiêu điểm ảnh của nó là thực.

 
Từ khoá:
Thêm chú thích: Hội tụ  
HÌnh đại diện Phạm Thị Ngọc Phương
Bởi Phạm Thị Ngọc Phương - Thứ năm, 31 Tháng bảy 2008, 11:01 AM
 

Hộp gắn với một vật dao động và có kích thước sao cho sao cho dao động ấy được tăng cường nhờ hiện tượng cộng hiển . hộp đàn là hợp cộng hưởng của dây đàn.

 
Từ khoá:
Thêm chú thích: Hộp cộng hưởng  
HÌnh đại diện Phạm Thị Ngọc Phương
Bởi Phạm Thị Ngọc Phương - Thứ năm, 31 Tháng bảy 2008, 11:01 AM
 

1. Theo định nghĩa hẹp, hợp lực của nhiều lực …là lực duy nhất bằng một lực . Điều này chỉ có thể làm được trong các trường hợp sau đây:

a – Các lực là đồng quy tại điểm O. Áp dụng nhiều lần quy tắc hình bình hành lực, ta tìm được hợp lực là một lực đăt ở O.

b - Các lực là song song. Áp dụng nhiều lần quy tắc tìm hợp lực của hai lực song song, ta có thể thay hệ các lực bằng một hợp lực , trừ khi hai lực cuối cùng tạo thành một ngẫu lực.

2. Theo nghĩa rộng, hợp lực là tổng vectơ các lực thu được bằng cách vẽ từ một điểm bất kì O hình đa giác lực có các cạnh OA1 = F1, …Nối O với điểm cuối An ta có hợp lực là (H.67). Hợp lực này chỉ tương đương với hệ lực về mặt tác dụng khi xét chuyển động của khối tâm vật rắn (lấy khối tâm làm điểm O).

 
Từ khoá:
Thêm chú thích: Hợp lực  
HÌnh đại diện Phạm Thị Ngọc Phương
Bởi Phạm Thị Ngọc Phương - Thứ năm, 31 Tháng bảy 2008, 11:01 AM
 

Hộp có các trục và bánh răng khác nhau để thay đổi vận tốc góc  của trục thứ cấp, tuy vận tốc của truc sơ cấp không đổi. Còn gọi là hộp số (của động cơ ô tô, xe máy…)

 
Từ khoá:
Thêm chú thích: Hộp vận tốc  
HÌnh đại diện Phạm Thị Ngọc Phương
Bởi Phạm Thị Ngọc Phương - Thứ năm, 31 Tháng bảy 2008, 11:01 AM
 

Đối tượng nghiên cứu mà thành phần và cơ cấu bên trong của nó chưa được biết.

 
Từ khoá:
Thêm chú thích: Hộp đen  
HÌnh đại diện Phạm Thị Ngọc Phương
Bởi Phạm Thị Ngọc Phương - Thứ năm, 31 Tháng bảy 2008, 11:01 AM
 

Hiện tượng một hạt sơ cấp khi gặp phản hạt của nó là biến thành  các phôtôn hoặc các hạt khác. Ví dụ cặp electron và pôzitrôn hủy thành hai phôtôn.

Hiện tượng ngược lại gọi là sinh cặp. Khi gặp phản hạt của nó thì biến thành các phôtôn hoặc các hạt khác. Ví dụ cặp êlectrôn và pôzitrôn hủy thành hai phôtôn. Hiện tượng ngược lại gọi là sinh cặp.

 
Từ khoá:
Thêm chú thích: Hủy cặp  
HÌnh đại diện Phạm Thị Ngọc Phương
Bởi Phạm Thị Ngọc Phương - Thứ năm, 31 Tháng bảy 2008, 11:01 AM
 

Khi rọi bức xạ vào một số chất (gọi là chất phát quang) thì sau khi bức xạ kích thích ngừng rọi, các chất này tiếp tục phát sáng một thời gian T. Nếu T < 10-6 s là sự phát quang gọi là huỳnh quang; nếu T > 10-6 s thì gọi là lân quang. Nói chung bước sóng ánh sáng huỳnh quang lớn hơn bước sóng ánh sáng kích thích. Chẳng hạn có kích thích bằng bức xạ tử ngoại (không trông thấy), chất huỳnh quang phát ra ánh sáng trông thấy.

 
Từ khoá:
Thêm chú thích: Huỳnh quang  
HÌnh đại diện Phạm Thị Ngọc Phương
Bởi Phạm Thị Ngọc Phương - Thứ năm, 31 Tháng bảy 2008, 11:01 AM
 

Nguyên tố hóa học đơn giản nhất, có nguyên tử số Z = 1, hạt nhân có 1 proton, xung quanh có 1 electron. Đó là hydro thông thường, ký hiệu 1H. Hai đồng vị là đơteri, ký hiệu 2H hay D, hạt nhân có thêm 1 nơtron; và triti ký hiệu 3H hay T, hạt nhân có 1 proton và 2 notron. Các đồng vị này là những nguyên liệu hạt nhân

 
Từ khoá:
Thêm chú thích: Hydro  

Trang: (Trước)   1  2  3  4  5  6
  Tất cả