Phần trình bày về thuật ngữ Vật lýCurrently sorted Bởi lần cập nhật gần đây nhất (Giảm dần) Thứ tự sắp xếp : Bởi lần cập nhật gần đây nhất change to (Tăng dần ) | Bởi ngày tạo

Trang: (Trước)   1  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ...  40  (Tiếp theo)
  Tất cả

HÌnh đại diện Phạm Thị Ngọc Phương
Bởi Phạm Thị Ngọc Phương - Thứ năm, 31 Tháng bảy 2008, 11:01 AM
 

C.n. Ngựa, sức ngựa. Đơn vị thực dụng cũ để đo công suất. Trước đây rất thông dụng, nay ít dùng. Một mã lực Pháp (ký hiệu là CV) xấp xỉ bằng 736 oát, còn một mã lực Anh (ký hiệu là HP) xấp xỉ bằng 746 oát.

 
Từ khoá:
Thêm chú thích: mã lực  
HÌnh đại diện Phạm Thị Ngọc Phương
Bởi Phạm Thị Ngọc Phương - Thứ năm, 31 Tháng bảy 2008, 11:01 AM
 

Phủ lên mặt kim loại một hợp kim loại khác bằng phương pháp điện phân nhằm chống gỉ, chống ăn mòn, hay để trang trí.

 
Từ khoá:
Thêm chú thích: mạ điện  
HÌnh đại diện Phạm Thị Ngọc Phương
Bởi Phạm Thị Ngọc Phương - Thứ năm, 31 Tháng bảy 2008, 11:01 AM
 

Hiện tượng mắt vẫn giữ lại cảm giác về ánh sáng khoảng 4 – 5 phần trăm giây sau khi ánh sáng đã tắt (ngừng tác dụng lên võng mạc). Hiện tượng này là cơ sở kỹ thuật chiếu bóng.

 
Từ khoá:
Thêm chú thích: lưu ảnh trên võng mạc  
HÌnh đại diện Phạm Thị Ngọc Phương
Bởi Phạm Thị Ngọc Phương - Thứ năm, 31 Tháng bảy 2008, 11:01 AM
 

Trong Cơ học lượng tử nhiều đại lượng vật lý chỉ có những giá trị rời rạc nhất định, người ta nói rằng chúng bị lượng tử hóa. Những giá trị đó thường có dạng M = nMo hoặc n2Mo trong đó n là một số nguyên hoặc bán nguyên gọi là lượng tử số. Ví dụ: Bán kính quỹ đạo của êlectrôn trong thuyết Bo là , ro được gọi là bán kính Bo, n = 1, 2, 3… Năng lượng của nguyên tử hiđro là .

 
Từ khoá:
Thêm chú thích: lượng tử hóa  
HÌnh đại diện Phạm Thị Ngọc Phương
Bởi Phạm Thị Ngọc Phương - Thứ năm, 31 Tháng bảy 2008, 11:01 AM
 

Theo thuyết lượng tử, các nguyên tử hoặc phân tử chỉ phát ra hoặc hấp thụ năng lượng E từng lượng gián đoạn, gọi là lượng tử năng lượng, E là bội số nguyên của một đại lượng gọi là hằng số Plăng h (còn gọi là lượng tử tác dụng):

            E = fh, f là tần số của bức xạ.

 
Từ khoá:
Thêm chú thích: lượng tử  
HÌnh đại diện Phạm Thị Ngọc Phương
Bởi Phạm Thị Ngọc Phương - Thứ năm, 31 Tháng bảy 2008, 11:01 AM
 

Dụng cụ để tạo ra sự giao thoa ánh sáng, gồm hai lăng kính có góc ở đỉnh (góc chiết quang) nhỏ và có chung đáy. Chùm sáng từ nguồn S, là một khe hẹp, qua lưỡng lăng kính thì tựa như phát đi từ hai nguồn ảo S1 và S2. Hai nguồn này là kết hợp nên phần chung nhau của hai chùm sáng là trường giao thoa (H. 81), tạo nên hình ảnh giao thoa.

 
Từ khoá:
Thêm chú thích: lưỡng lăng kính Frexnen  
HÌnh đại diện Phạm Thị Ngọc Phương
Bởi Phạm Thị Ngọc Phương - Thứ năm, 31 Tháng bảy 2008, 11:01 AM
 

Tính chất hai mặt tựa như đối lập nhau của đối tượng vi mô, vừa là sóng, vừa là hạt. Lưỡng tính này được phát hiện đầu tiên với ánh sáng: Ánh sáng vừa là sóng điện từ, vừa là hạt phôtôn. Sau đó Đơ Brơi (de Broglie, nhà vật lý Pháp, 1892 - 1987) mở rộng cho các đối tượng lâu nay vẫn coi là hạt, như êlectrôn, prôtôn,… Một hạt có năng lượng E và động lượng p gắn với một sóng gọi là bước sóng Đơ Brơi l = h/p và tần số f = E/h trong đó h là hằng số Plăng. Cho đến nay vẫn chưa có sự nhất trí hoàn toàn về bản chất của sóng Đơ Brơi.

 
Từ khoá:
Thêm chú thích: lưỡng tính sóng hạt  
HÌnh đại diện Phạm Thị Ngọc Phương
Bởi Phạm Thị Ngọc Phương - Thứ năm, 31 Tháng bảy 2008, 11:01 AM
 

Tập hợp hai môi trường trong suốt có chiết suất khác nhau n1, n2 ngăn cách nhau bởi một mặt phẳng (H. 80).

Vật S1 nằm trong môi trường có chiết suất n1, cách mặt phẳng khoảng d1, có ảnh S2 ở khoảng cách: . Vật và ảnh có bản chất khác nhau (vật thật cho ảnh ảo, vật ảo cho ảnh thật).

 
Từ khoá:
Thêm chú thích: lưỡng chất phẳng  
HÌnh đại diện Phạm Thị Ngọc Phương
Bởi Phạm Thị Ngọc Phương - Thứ năm, 31 Tháng bảy 2008, 11:01 AM
 

Hệ gồm hai điện tích bằng nhau nhưng trái dấu +q và –q đặt cách nhau một khoảng nhỏ l. Vectơ  hướng từ điện tích âm đến điện tích dương gọi là mômen lưỡng cực. Khi chịu tác dụng của điện trường đều , lưỡng cực sẽ quay sao cho hai vectơ   song song với nhau. Khi chịu tác dụng của điện trường không đều, lưỡng cực còn chịu một lực hướng về phía điện trường mạnh.

Lưỡng cực điện là mô hình về điện của nhiều hệ thống vi mô cũng như vĩ mô. Một số phân tử có thể xem là lưỡng cực điện.

 
Từ khoá:
Thêm chú thích: lưỡng cực điện  
HÌnh đại diện Phạm Thị Ngọc Phương
Bởi Phạm Thị Ngọc Phương - Thứ năm, 31 Tháng bảy 2008, 11:01 AM
 

Lực có phương đi qua một điểm cố định, gọi là tâm của lực. Trọng lực (lực hấp dẫn) là một thí dụ về lực xuyên tâm. Dưới tác dụng của lực xuyên tâm, chất điểm (hoặc trọng tâm của vật) dịch chuyển theo một đường cong thẳng, bán kính nối chất điểm với tâm lực vạch ra những diện tích bằng nhau trong những khoảng thời gian bằng nhau (X. Định luật Kêple).

 
Từ khoá:
Thêm chú thích: lực xuyên tâm  

Trang: (Trước)   1  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ...  40  (Tiếp theo)
  Tất cả