Phần trình bày về thuật ngữ Vật lýCurrently sorted Bởi lần cập nhật gần đây nhất (Giảm dần) Thứ tự sắp xếp : Bởi lần cập nhật gần đây nhất change to (Tăng dần ) | Bởi ngày tạo

Trang: (Trước)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  ...  40  (Tiếp theo)
  Tất cả

HÌnh đại diện Phạm Thị Ngọc Phương
Bởi Phạm Thị Ngọc Phương - Thứ năm, 31 Tháng bảy 2008, 11:01 AM
 

Bộ khuếch đại (hay máy phát lượng tử) hoạt động ở dải sóng vô tuyến siêu sao. Thuật ngữ “Maser” là viết tắt từ cụm từ tiếng Anh (Microwave Amplification by Stimulated Emission Radiation), có nghĩa là “khuếch đại sóng siêu cao tần do bức xạ cưỡng bức”. Cùng nguyên tắc cấu tạo và hoạt động như lade.

 
Từ khoá:
Thêm chú thích: made  
HÌnh đại diện Phạm Thị Ngọc Phương
Bởi Phạm Thị Ngọc Phương - Thứ năm, 31 Tháng bảy 2008, 11:01 AM
 Bằng kỹ thuật đặc biệt (gọi là kỹ thuật plana) trên một đế bằng chất bán dẫn, thường là silic, người ta chế tạo được các điôt, tranzito, điện trở, tụ điện. Mạch chế tạo bằng cách nối các phần tử này lại với nhau để thực hiện một chức năng xác định gọi là mạch tích hợp bán dẫn.
 
Từ khoá:
Thêm chú thích: mạch tích hợp bán dẫn  
HÌnh đại diện Phạm Thị Ngọc Phương
Bởi Phạm Thị Ngọc Phương - Thứ năm, 31 Tháng bảy 2008, 11:01 AM
 

(Maxwell James Clerk, 1831 - 1879), nhà vật lý Anh, đã xây dựng lý thuyết về các hiện tượng điện từ, đưa ra khái niệm về trường điện từ, sóng điện từ; xây dựng lý thuyết điện từ ánh sáng; tìm ra sự phân bố các phân tử khí theo vận tốc; là một trong các người sáng lập ra vật lý thống kê cổ điển.

 
Từ khoá:
Thêm chú thích: Mắcxoen  
HÌnh đại diện Phạm Thị Ngọc Phương
Bởi Phạm Thị Ngọc Phương - Thứ năm, 31 Tháng bảy 2008, 11:01 AM
 

Mạch điện chỉ cho những dòng điện có tần số nằm trong một giới hạn nào đó đi qua, những dòng điện có tần số nằm ngoài giới hạn thì bị suy giảm rõ rệt.

 
Từ khoá:
Thêm chú thích: mạch lọc, bộ lọc  
HÌnh đại diện Phạm Thị Ngọc Phương
Bởi Phạm Thị Ngọc Phương - Thứ năm, 31 Tháng bảy 2008, 11:01 AM
 

Bộ phận của máy thu vô tuyến trong đó có các linh kiện chỉnh lưu (điện tử, bán dẫn) làm nhiệm vụ tách các dao động âm tần ra khỏi những dao động cao tần biến điệu.

 
Từ khoá:
Thêm chú thích: mạch tách sóng  
HÌnh đại diện Phạm Thị Ngọc Phương
Bởi Phạm Thị Ngọc Phương - Thứ năm, 31 Tháng bảy 2008, 11:01 AM
 

Mạch dao động trong đó có tụ điện với điện dung biến thiên và cuộn tự cảm dùng để lựa chọn sóng điện từ đi vào máy thu vô tuyến.

 
Từ khoá:
Thêm chú thích: mạch chọn sóng  
HÌnh đại diện Phạm Thị Ngọc Phương
Bởi Phạm Thị Ngọc Phương - Thứ năm, 31 Tháng bảy 2008, 11:01 AM
 

Mạch điện gồm cuộn (tự) cảm và tụ điện (mắc nối tiếp hay mắc song song) trong đó xảy ra quá trình biến thiên điều hòa của điện trường và từ trường (dao động điện từ), của dòng điện và hiệu điện thế (H. 83). Chu kỳ dao động riêng T của mạch được xác định bởi công thức Tômxơn:  trong đó L là độ tự cảm (hệ số tự cảm) của cuộn dây; C là điện dung của  tụ điện. Khi tần số dao động riêng của mạch xấp xỉ bằng tần số của tín hiệu tác dụng vào mạch thì xảy ra hiện tượng cọng hưởng: biên độ dao động trở nên cực đại.

 
Từ khoá:
Thêm chú thích: mạch dao động  
HÌnh đại diện Phạm Thị Ngọc Phương
Bởi Phạm Thị Ngọc Phương - Thứ năm, 31 Tháng bảy 2008, 11:01 AM
 

Mạch điện trong đó có các linh kiện khuếch đại (đèn điện tử, đèn bán dẫn…) làm nhiệm vụ khuếch đại các tín hiệu (dao động điện). Trong máy thu hay máy phát vô tuyến thường có mạch khuếch đại cao tần, mạch khuếch đại trung tần và mạch khuếch đại hạ tần (hay âm tần).

 
Từ khoá:
Thêm chú thích: mạch khuếch đại  
HÌnh đại diện Phạm Thị Ngọc Phương
Bởi Phạm Thị Ngọc Phương - Thứ năm, 31 Tháng bảy 2008, 11:01 AM
 

Mạch điện chuyển (đổi) dòng (điện) xoay chiều thành dòng một chiều qua tải, trong đó dòng một chiều qua tải tồn tại trong cả khu kỳ (mạch chỉnh lưu cả chu kỳ) hoặc chỉ trong nửa chu kỳ (mạch chỉnh lưu nửa chu kỳ) của dòng xoay chiều. Thường dùng mạch chỉnh lưu dùng điốt bán dẫn (xem hình 82: sơ đồ bên phải là mạch chỉnh lưu cả chu kỳ, bên trái là mạch chỉnh lưu nửa chu kỳ).

 
Từ khoá:
Thêm chú thích: mạch chỉnh lưu, bộ chỉnh lưu.  
HÌnh đại diện Phạm Thị Ngọc Phương
Bởi Phạm Thị Ngọc Phương - Thứ năm, 31 Tháng bảy 2008, 11:01 AM
 

Lượng chất lỏng hay khí chảy qua một tiết diện ngang của ống trong một đơn vị thời gian. Lưu lượng có thể đo bằng kg/s, nếu tính theo khối lượng, hoặc m3/s, nếu tính theo thể tích chất lỏng. Nếu tính theo thể tích thì lưu lượng đo bằng Q = vS, v là vận tốc chất lưu tại tiết diện đang xét và S là diện tích của tiết diện ấy. Nếu chất lỏng không chịu nén chảy theo một ống, thì Q là không đổi ở mọi tiết diện.

 
Từ khoá:
Thêm chú thích: lưu lượng  

Trang: (Trước)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  ...  40  (Tiếp theo)
  Tất cả