Phần trình bày về thuật ngữ Vật lýCurrently sorted Bởi lần cập nhật gần đây nhất (Giảm dần) Thứ tự sắp xếp : Bởi lần cập nhật gần đây nhất change to (Tăng dần ) | Bởi ngày tạo

Trang: (Trước)   1  ...  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  ...  40  (Tiếp theo)
  Tất cả

HÌnh đại diện Phạm Thị Ngọc Phương
Bởi Phạm Thị Ngọc Phương - Thứ năm, 31 Tháng bảy 2008, 11:01 AM
 

Công suất của dòng điện xoay chiều trên một đoạn mạch có cường độ dòng điện I và hiệu điện thế U lệch pha nhau một góc j là P = UIcos j ; cos j để, với một công suất P nhất định nhất định, giảm được I, do đó giảm được hao phí và hiệu ứng Jun.

 
Từ khoá:
Thêm chú thích: Hệ số công suất  
HÌnh đại diện Phạm Thị Ngọc Phương
Bởi Phạm Thị Ngọc Phương - Thứ năm, 31 Tháng bảy 2008, 11:01 AM
 

Một cách gần đúng, điện trở của một dây dẫn biến thiên tuyến tính theo độ tăng nhiệt độ. Nếu R0 là điện trở ở nhiệt độ t0, Rt là điện trở ở nhiệt độ t, thì ta có:

Rt = R0 [1+ a (t-t0)], a gọi là hệ số nhiệt điện trở. Kim loại có a > 0, nghĩa là điện trở của kim loại tăng theo nhiệt độ. Một số chất như cacbon các chất bán dẫn, lại có a < 0.

 
Từ khoá:
Thêm chú thích: Hệ số nhiệt điện trở  
HÌnh đại diện Phạm Thị Ngọc Phương
Bởi Phạm Thị Ngọc Phương - Thứ năm, 31 Tháng bảy 2008, 11:01 AM
 

Đại lượng đặc trưng cho sự biến thiên chiều dài của vật rắn khi nhiệt độ biến đổi. Nếu l0 là chiều dài ở nhiệt độ t0, l là chiều dài ở nhiệt độ t thì ta có:

a gọi là hệ số nở dài, a có giá trị, khoảng 10-5, 10-6K-1
 
Từ khoá:
Thêm chú thích: Hệ số nở dài  
HÌnh đại diện Phạm Thị Ngọc Phương
Bởi Phạm Thị Ngọc Phương - Thứ năm, 31 Tháng bảy 2008, 11:01 AM
 

Đại lượng đặc trưng cho sự biến thiên thể tích của một chất khi nhiệt độ biến thiên (áp suất giữ không đổi). Nếu V0 là thể tích ở nhiệt độ t0, Vt là thể tích ở nhiệt độ t thì ta có: gọi là hệ số nở khối.

            Với chất rắn đa tinh thể hoặc vô định hình thì b» 3a, a là hệ số nở dài.

            Với chất khí lý tưởng

            Đa số chất có b > 0. Riêng nước có b < 0 trong khoảng từ 00C đến 40C

 
Từ khoá:
Thêm chú thích: Hệ số nở khối  
HÌnh đại diện Phạm Thị Ngọc Phương
Bởi Phạm Thị Ngọc Phương - Thứ năm, 31 Tháng bảy 2008, 11:01 AM
 

Hệ thống thiên thể bao gồm Mặt trời và các hành tinh, trong đó Mặt trời ở trung tâm, các hành tinh chuyển động xung quanh Mặt trời. Hệ nhật tâm do Côpecnic nêu ra năm 1543 để bác bỏ quan điểm của Nhà thờ lấy Trái đất làm trung tâm vũ trụ.

 
Từ khoá:
Thêm chú thích: Hệ nhật tâm  
HÌnh đại diện Phạm Thị Ngọc Phương
Bởi Phạm Thị Ngọc Phương - Thứ năm, 31 Tháng bảy 2008, 11:01 AM
 

Tập hợp các vật lấy mốc để nghiên cứu chuyển động của một vật nào đó, thường là ba trục tọa độ gắn với mốc (và đồng hồ)

Hệ quy chiếu địa tâm lấy tâm Trái đất làm gốc, có ba trục song song với các trục của hệ quy chiếu Côpecnic (giữ nguyên hướng so với các ngôi sao) có thể coi là một hệ quy chiếu quán tính; hệ này được dùng khi nghiên cứu các vệ tinh nhân tạo của Trái đất.

Hệ quy chiếu quán tính (còn gọi là hệ quy chiếu Galille). Hệ quy chiếu trong đó định luật quán tính nghiệm đúng (vật không chịu lực nào hoặc chịu các tác dụng cân bằng nhau thì chuyển động thẳng đều hoặc đứng yên). Hệ quy chiếu lấy mặt trời làm gốc, có ba trục tọa độ hướng về ba ngôi sao cố định (hệ Copecnic) là một hệ quy chiếu quán tính. Có vô số hệ quy chiếu quán tính, cũng là hệ quy chiếu quán tính. Một hệ quy chiếu chuyển động có gia tốc so với hệ quy chiếu quán tính là một hệ quy chiếu không quán tính. Hệ quy chiếu gắn với Trái đất là không quán tính, nhưng nếu làm thí nghiệm trong một khoảng thời gian ngắn thì có thể tạm cho là quán tính.

 
Từ khoá:
Thêm chú thích: Hệ quy chiếu  
HÌnh đại diện Phạm Thị Ngọc Phương
Bởi Phạm Thị Ngọc Phương - Thứ năm, 31 Tháng bảy 2008, 11:01 AM
 

Hằng số, ký hiệu R có mặt trong chương trình trạng thái của lý tưởng

pV = RT , R = 8,3145 J.mol-1K-1

 
Từ khoá:
Thêm chú thích: Hằng số khí ký tưởng  
HÌnh đại diện Phạm Thị Ngọc Phương
Bởi Phạm Thị Ngọc Phương - Thứ năm, 31 Tháng bảy 2008, 11:01 AM
 

Đặc trưng cho một chất phóng xạ, bằng xác suất phân rã trong 1 giây, ký hiệu g . Số nguyên tử của một chất phóng xạ giảm theo thời gian làm hàm mũ: N(t) = N0e-g t ; N(t) là số nguyên tử ở thời điểm t, N0 là số nguyên tử ban đầu.

 
Từ khoá:
Thêm chú thích: Hằng số phân rã  
HÌnh đại diện Phạm Thị Ngọc Phương
Bởi Phạm Thị Ngọc Phương - Thứ năm, 31 Tháng bảy 2008, 11:01 AM
 

Một trong những hằng số vật lý cơ bản phản ánh tính chất lượng tử (rời rạc) của thế giới vi mô, ký hiệu h. Năng lượng của một phôtôn có một tần số f là e = fh.

h = 6,6262.10-34J.s

Hằng số Plăng rút gọn là

Đặt tên theo nhà vật lý Đức P lăng (Planck, 1851 – 1947)

 
Từ khoá:
Thêm chú thích: Hằng số Plăng  
HÌnh đại diện Phạm Thị Ngọc Phương
Bởi Phạm Thị Ngọc Phương - Thứ năm, 31 Tháng bảy 2008, 11:01 AM
 

Tác dụng hút lẫn nhau giữa các khối lượng. Hiện tượng hấp dẫn là chung cho mọi vật nhưng chỉ đáng kể khi ít nhất một vật có khối lượng lớn. Lý thuyết cổ điển về háp dẫn dựa trên định luật vạn vật hấp dẫn của Niu tơn, phát biểu năm 1687.

 
Từ khoá:
Thêm chú thích: Hấp dẫn  

Trang: (Trước)   1  ...  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  ...  40  (Tiếp theo)
  Tất cả