Phần trình bày về thuật ngữ Vật lýCurrently sorted Bởi lần cập nhật gần đây nhất (Giảm dần) Thứ tự sắp xếp : Bởi lần cập nhật gần đây nhất change to (Tăng dần ) | Bởi ngày tạo

Trang: (Trước)   1  ...  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  ...  40  (Tiếp theo)
  Tất cả

HÌnh đại diện Phạm Thị Ngọc Phương
Bởi Phạm Thị Ngọc Phương - Thứ năm, 31 Tháng bảy 2008, 11:01 AM
 

Hiệu điện thế giữa một dây pha và dây trung hòa trong mạch điện ba pha mắc hình sao. Giữa hiệu điện thế pha Up và hiệu điện thế dây Ud có hệ thức:

                                               

 
Từ khoá:
Thêm chú thích: Hiệu điện thế pha  
HÌnh đại diện Phạm Thị Ngọc Phương
Bởi Phạm Thị Ngọc Phương - Thứ năm, 31 Tháng bảy 2008, 11:01 AM
 

Hiệu điện thế xuất hiện ở lớp tiếp xúc giữa hai kim loại khác nhau hoặc giữa hai dây bán dẫn khác loại. H. đ. T này là nguyên nhân của suất điện động trong hiện tượng nhiệt điện.

 
Từ khoá:
Thêm chú thích: Hiệu điện thế tiếp xúc  
HÌnh đại diện Phạm Thị Ngọc Phương
Bởi Phạm Thị Ngọc Phương - Thứ năm, 31 Tháng bảy 2008, 11:01 AM
 

Số đặc trưng cho lợi ích sử dụng một máy, bằng tỷ số giữa năng lượng có ích mà máy sản ra, và năng lượng mà máy nhận được. Hiệu suất H luôn luôn bé hơn 1. trong thực tế hiệu suất của các động cơ nhiệt thường thấp hơn 50%. Các động cơ điện có hiệu suất cao nhất (tới 85%)

 
Từ khoá:
Thêm chú thích: Hiệu suất  
HÌnh đại diện Phạm Thị Ngọc Phương
Bởi Phạm Thị Ngọc Phương - Thứ năm, 31 Tháng bảy 2008, 11:01 AM
 

Nguyên tố hóa học đơn giản nhất, có nguyên tử số Z = 1, hạt nhân có 1 proton, xung quanh có 1 electron. Đó là hydro thông thường, ký hiệu 1H. Hai đồng vị là đơteri, ký hiệu 2H hay D, hạt nhân có thêm 1 nơtron; và triti ký hiệu 3H hay T, hạt nhân có 1 proton và 2 notron. Các đồng vị này là những nguyên liệu hạt nhân

 
Từ khoá:
Thêm chú thích: Hydro  
HÌnh đại diện Phạm Thị Ngọc Phương
Bởi Phạm Thị Ngọc Phương - Thứ năm, 31 Tháng bảy 2008, 11:01 AM
 

1. Sự xuất hiện dòng điện trong một mạch kín gồm 2 kim loại khác nhau, khi nhiệt độ hai mối hàn khác nhau. Hiện tượng này do Zibec (Seebeck, nhà vật lý Đức, 1770 – 1931) phát hiện ra, nên còn gọi là hiệu ứng Zibec. Mạch điện nói trên gọi là cặp nhiệt điện, và được sử dụng là nguồn nhiệt điện hoặc để đo nhiệt độ.

            2. Hiệu ứng Penchie (Peltier) cũng được coi là hiện tượng điện. X. Hiệu ứng Penchie.

 
Từ khoá:
Thêm chú thích: Hiện tượng nhiệt điện  
HÌnh đại diện Phạm Thị Ngọc Phương
Bởi Phạm Thị Ngọc Phương - Thứ năm, 31 Tháng bảy 2008, 11:01 AM
 Hiệu điện thế  giữa hai điểm A và B của một trường tỉnh điện là đại lượng đặc trưng cho sự khác nhau về điện giữa hai điểm ấy, và đo bằng công của lực điện làm dịch chuyển một đơn vị điện tích dương từ A đến B, gọi tắt là thế hiệu. Trong kỹ thuật điện, thường dùng từ điện áp thay cho hiệu điện thế. Đơn vị đo hiệu điện thế là vôn (V).
 
Từ khoá:
Thêm chú thích: Hiệu điện thế  
HÌnh đại diện Phạm Thị Ngọc Phương
Bởi Phạm Thị Ngọc Phương - Thứ năm, 31 Tháng bảy 2008, 11:01 AM
 

(Mayer, nhà vật lý Đức 1814-1878) Nhiệt dung đẳng áp Cp và nhiệt dung đẳng tích Cv (tính cho 1mol) liên hộ với nhau bằng hệ thức gọi là hệ thức Maye:

            Cp – Cv = R (R là hằng số khí ký tưởng)

 
Từ khoá:
Thêm chú thích: Hệ thức Mayer  
HÌnh đại diện Phạm Thị Ngọc Phương
Bởi Phạm Thị Ngọc Phương - Thứ năm, 31 Tháng bảy 2008, 11:01 AM
 

Hệ thức biểu thị một nguyên lý cơ bản của Cơ học lượng tử: hạt vi mô không thể có một tọa độ, x chẳng hạn, và động lượng tương ứng px hoàn toàn xác định. Các độ bất định (sai số) Dx và Dpx phải thỏa mãn hệ thức:

             Dx.Dpx³ h (h là hằng số Plăng) gọi là hệ thức bất định haixenbe (Heisenberg, nhà vật lý học Đức, 1901 – 1976). Tương tự như vậy:

            Dy.Dpy³ h  ; Dz.Dpz³ h 

            Nếu Dt là thời gian sống trung bình của nguyên tử trong trạng thái kích thích có năng lượng E thì ta cũng có:

            Dt. DE ³ h, DE  là độ bất định về năng lượng, mà hệ quả là các vạch quang phổ đều có bề rộng, và chỉ có trạng thái cơ bản là có năng lượng xác định (Dt=  ¥, DE = 0)

 
Từ khoá:
Thêm chú thích: Hệ số bất định Haixenbec  
HÌnh đại diện Phạm Thị Ngọc Phương
Bởi Phạm Thị Ngọc Phương - Thứ năm, 31 Tháng bảy 2008, 11:01 AM
 Hệ đơn vị đo lường được các nước và nước ta lấy làm cơ sở cho hệ đơn vị hợp pháp của mình từ 1960. SI là hai chữ đầu tiên của từ systeme international (hệ thống quốc tế).
 
Từ khoá:
Thêm chú thích: Hệ SI  
HÌnh đại diện Phạm Thị Ngọc Phương
Bởi Phạm Thị Ngọc Phương - Thứ năm, 31 Tháng bảy 2008, 11:01 AM
 

Đại lượng đạc trưng cho lực tương tác giữa các phân tử của một chất lỏng, có trị số bằng lực căng mặt ngoài tác dụng lên một đơn vị dài vạch trên mặt ngoài của chất lỏng. Lực căng này có phương tiếp tuyến với mặt ngoài và có xu hướng co nhỏ bề mặt ấy.

Hệ số căng mặt ngoài phụ thuộc vào bản chất lỏng và giảm khí nhiệt độ tăng.

 
Từ khoá:
Thêm chú thích: Hệ số căng mặt ngoài, xuất căng mặt ngoài  

Trang: (Trước)   1  ...  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  ...  40  (Tiếp theo)
  Tất cả